Tí tách trên nóc nhà
Rồi đua nhau nhảy xuống
Lá khô thành cánh buồm
Cuốn mãi vào nhớ thương.

Ảnh họa cuốn góc đường
Long lanh luồn lả lướt
Đôi môi ai mặn ướt
Nhẹ nhàng thấm con tim.

Kỷ niệm mãi đi tìm
Trong ngàn đời cổ tích
Để ngày mai tịch mịch
Một kẻ tìm tương lai.