Vòng quanh rồi lại vòng quanh
Chiếc xe đạp nhỏ chở cành giấc mơ
Ai ai vẫn cứ còn thơ
Giỏ hoa phượng đỏ lờ mờ cuối sân.

Áo ai trắng mãi lắm lần
Mắt ai chứa đựng vạn phần yêu thương
Chờ ai chờ mãi cuối đường
Tím mơ một nẻo đời mình hôm qua.

Còn đâu màu tím đã xa
Mình ai đợi mãi một tà áo mơ
Thời gian qua chẳng đợi chờ
Để ai ở lại thẫn thờ ngày mai.