Trở về trong cổ tích
Chuyện Cô Tấm ngày xưa
Thời ta mang kỷ niệm
Đợi chờ mãi ban trưa.

Thời gian sao hững hờ
Lờ mờ trên đường nhỏ
Một ai cùng cây cỏ
Lạc bước hồn nên thơ.

Tìm trong trang sách vở
Một thủa còn ngây thơ
Đến ngàn đời vẫn nhớ
Ngày qua tựa như mơ.