Cười ai một phút ngây thơ
Buồn nhau nửa phút ngẩn ngơ với đời
Mừng ai mặc áo trắng tinh
Dài qua một quãng đời mình vu vơ.

Có ai một thủa còn thơ
Sớm mai đi học trên đường vui vui
Chờ ai chờ đã lâu rồi
Vòng quanh đạp nhẹ một hồi vấn vương.

Chói chang nắng chạy giọt sương
Nhớ thương gió thổi trên đường xanh xanh
Tinh mơ cây cỏ trở mình
Lao xao một kẻ mộng tình tương tư.